Lid worden

KanActiefplus nodigt haar leden uit om hun lidmaatschap te hernieuwen en verwelkomt graag nieuwe leden voor het lid-/sportjaar 2018-2019.

Wens je lid of lid/sportlid te blijven/worden van KanActiefplus, vul dan onderstaand inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Omwille van de gewijzigde privacywetgeving vragen we ook aan te geven of je onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
Je krijgt eveneens de mogelijkheid te kiezen voor het ontvangen van een fotolink (Google fotos) betreffende onze activiteiten.
 
Betalingsinfo
 
Het lidmaatschap voor een volledig KAplus-jaar (sept 2018-sept 2019) bedraagt 20€ (eenmalig in september te betalen).
Nieuwe leden die in de loop van het jaar aansluiten, krijgen aparte info over de betaling van het lid-/sportgeld.
Sluit je ook aan als sporter, dan betaal je naast het jaarlijkse lidgeld ook sportgeld.  
Dat kan je per trimester betalen aan 25€ (=1 sportles/week) of 40€ (=2 sportlessen/week) of jaarlijks aan 75€ (=1 sportles/week of 120€ (= 2 sportlessen/week).
 
Noteer alvast dat onze KAplus-sportlessen op 4 september hervatten!
 
Graag ontvangen we je betaling vóór 30 september 2018. 
 
KanActiefPlus vzw   –   001-5088066-07  –  IBAN : BE74 0015 0880 6607  –  BIC : GEBABEBB 

Website by www.egoconsulting.be

Comments