Alle vrouwen die borstkanker hebben of ervoor in het verleden
behandeld zijn, maken deel uit van de doelgroep.
Het is de bedoeling dat enkel (ex-)borstkankerpatiënten lid worden
van de vereniging, dit louter om organisatorische redenen.

KanActiefplus is niet alleen toegankelijk voor vrouwen die reeds
deelgenomen hebben aan het revalidatie programma KanActief
na borstkanker, maar staat open voor allen die met borstkanker
te maken krijgen.

Website by www.egoconsulting.be