Over KAplus

KanActiefplus: hoe, wat en waarom?

KanActiefplus werd geboren als reactie op de honger naar meer na het revalidatieprogramma KanActief.

Bij KanActief op campus Pellenberg van UZ Leuven kan je na de intensieve behandeling voor borstkanker terecht voor een revalidatieprogramma van 12 weken. Heelkundige ingrepen, chemotherapie, hormonale medicatie en radiotherapie zijn ingrijpend en hebben een zware lichamelijke en psychische impact. Tijdens de intensieve revalidatie hervindt men kracht en zelfvertrouwen, maar groeit bovenal vaak een grote verbondenheid tussen de deelnemers, die samen op zoek zijn naar een nieuw evenwicht en ook bij elkaar steun vinden.  Op het einde van de revalidatie is er dikwijls een vraag naar continuïteit om de herwonnen kracht en zelfvertrouwen te blijven versterken.  En zo… ontstond in 2007: KAplus!

Vele jaren later blijft de honger naar meer even groot en is KanActiefplus uitgegroeid tot een levendige en enthousiaste vereniging voor vrouwen met een borstkankerverleden die wekelijks samen willen bewegen op muziek.  Onze omgeving heeft weinig weet van de ongemakken waar we dagelijks mee blijven worstelen en de uurtjes die we samen sportend doorbrengen zijn een stimulans voor uitbouw en onderhoud van onze fragiele kracht en zelfvertrouwen. Bij KAplus vind je sowieso voor elk niveau de juiste beweging in het uitgebreid sportaanbod. En… op en naast de sportmatjes vind je ook deugddoende knuffels, klaterend gelach, bemoedigende schouderklopjes, begrijpende blikken, heel veel respect en warme vriendschap van de deelnemers en lesgevers.

We verwelkomen eenieder met een borstkankerverleden:

Jong of jong geweest, zoekend of wetend wat je wil, vastgeroest of al in vorm? 

De INTENTIE is de norm!

De vereniging wordt gerund door een klein team van enthousiaste vrijwilligers, dat altijd extra hulp kan gebruiken.

Ben je al lid en kriebelt het om voor of achter de schermen mee te werken aan de dagelijkse werking van jouw vereniging?  Spreek ons persoonlijk aan of geef een seintje via info@kanactiefplus.be

Onze VZW

De vereniging KanActiefplus is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

De vereniging is officieel in werking getreden op 1 januari 2007 voor onbepaalde duur, met als ondernemingsnummer 0885.654.936.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Herent – Umafolaan, 3 bus 301

De statuten van de vzw zijn gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van december 2006. Aanpassing statuten vzw KanActiefplus september 2020.

Het verzekerd risico betreft:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Lichamelijke ongevallen bij de sportactiviteiten